Handelsbetingelser​

​Gældende fra november 2013Gem

som pdf her

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

for Lumiere A/S, Karetmagervej 12, DK 7100 Vejle

Betingelserne er gældende for alle belysningsleverancer og tjenesteydelser medmindre andet er skriftligt aftalt.

Tilbud:

Når et tilbud er accepteret af køber, fremsender Lumiere A/S en skriftlig ordrebekræftelse.

Køber skal påse, at ordrebekræftelsen er i overensstemmelse med tilbuddet. Er dette ikke tilfældet, skal køber straks gøre dette gældende overfor Lumiere A/S.

Hvis Lumiere ikke hører fra køber inden 2 dage opfattes ordren som accepteret.​

Levering og forsendelse:

Alle leverancer sker ab lager. Lumiere vælger fragtfører og forsendelse sker for købers regning.

Lumiere dækker ikke fragtskade eller følgeomkostninger i forbindelse med reklamationer. Der er ingen garanti på lyskilder og elektroniske transformatorer.​

Leveringstid:

Såfremt leveringstidspunkt ikke er aftalt ved aftalens indgåelse, aftales denne efterfølgende med Lumiere A/S.

Lumiere A/S leverer inden for normal arbejdstid.

Ved salg af varer, der ikke findes på lager, opgives en tilnærmelsesvis og uforpligtende leveringstid.

Det understreges, at den opgivne leveringstid er anslået, og derfor kan eventuel forsinkelse ikke gøres gældende overfor Lumiere A/S.​

Returret:

Varer modtages kun retur efter forudgående aftale og med korrekt udfyldt returseddel. Varer tages kun retur i ubeskadiget og ubrudt originalemballage.Godkendte returvarer krediteres med fradrag på 25% af faktureret salgspris ekskl. moms. Eventuelle fragtudgifter krediteres ikke.

Bestillingsvarer, specialfremstillede varer (herunder profiler) samt varer, der har været monteret, tages ikke retur.

Vi henleder i øvrigt til returbetingelser, der ligger i emballagen og returformular på vor hjemmeside.

Priser:

Alle priser er opgivet i danske kroner og er vejledende udsalgspriser ekskl. moms.

De af Lumiere A/S udarbejdede prislister er baseret på gældende dagspriser, valutakurser, toldsatser, afgifter med videre.

Der tages forbehold for udsving i valutakurser i priser opgivet i tilbud.

Lumiere A/S forbeholder sig ret til ændringer og tager forbehold for trykfejl i prislister, hjemmeside og tilbud.

Mangler:

Leverancer, der er behæftet med fabrikations- eller materialefejl, repareres eller ombyttes efter Lumiere A/S’s skøn uden beregning inden for 12 måneder fra fakturadato.

Undtaget herfra er leverancer under bagatelgrænsen, herunder lyskilder og elektroniske transformatorer/driver Følgeomkostninger i forbindelse med udskiftning/ afhjælpning dækkes ikke.

Reklamationer:Eventuel reklamation vedrørende mangler ved varen skal ske skriftligt inden 8 dage efter modtagelsen.

Betaling:

Medmindre andet fremgår af Lumiere A/S’s tilbud eller anden skriftlig aftale, er betalingsbetingelser: Netto kontant ved varemodtagelse.

For bestillingsvarer samt specialfremstillede varer forudbetales hele fakturabeløbet. Det samme er gældende for første køb for nye kunder.

Ved manglende eller for sen betaling bortfalder eventuel rabat, og der beregnes rente af forfalden saldo med 2% pr. påbegyndt måned i erhvervsforhold og diskonto + 5% pa i forbrugerforhold.

Mange produkter i dette katalog er designbeskyttet og krænkelse heraf ved eksempelvis kopiering vil blive retsforfulgt.

Lumiere A/S

november 2013​

​Om Lumiere

​Lumiere står i høj grad for produkter, hvor økonomi,

design, kvalitetog miljøhensyn går hånd i hånd.

​​Med andre ord: En bæredygtig belysning.​ Læs mere.

​Kontortid:

Mandag-Torsdag 8.00 - 16.00

Fredag 8.00 - 14.00​

Husk også at besøge os på facebook.

her opdaterer vi ofte og lægger billeder

​af nye projekter op.​ Besøg vores facebook her.

​Om Lumiere

Lumiere A/S

Karetmagervej 12, DK-7100 Vejle

​CVR: 19720942

Tlf: +45 76 41 34 00

​Fax: +45 76 41 34 09

​E-mail: Info@lumiere.dk